Soubory ke stažení:

 

      Vyvěšeno dne 10.7.2017

Rozdělení HV za rok 2016.pdf

Zápis z valné hromady 27.6.2017.pdf

 

      Vyvěšeno dne 26.5.2017

Pozvanka 2017.pdf

Přehled o peněžních tocích k 31.12.2016.pdf

Přehled o změnách vlastního kapitálu.pdf

Příloha k účetní závěrce za rok 2016.pdf

Rozvaha k 31.12.2016.pdf

Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2016.pdf

Výroční zpráva za rok 2016.pdf

Zpráva auditora.pdf

Zpráva o vztazích za rok 2016.pdf

 

      Vyvěšeno dne 4.11.2016

Sdělení vlastníkům půdy.pdf

 

      Vyvěšeno dne 9.5.2014

Jednací řád.pdf

Stanovy.pdf